Papirdråber på vindue, 1998. Foto. Bonn Place, Weehawken, New Jersey. Foto: LHH.